Vraag? info@inbalans.online             Online trainingen            Betrokken coaches

heb je een vraag? Info@inbalans.online

Aanmelden online coaching

Hieronder kun je je aanmelden voor online coaching.
Na je aanmelding nemen wij contact met je op om een afspraak te maken. 

Inschrijven:

 

Coachingsvoorwaarden

Coachingsvoorwaarden

1. Een gelijkwaardige werkrelatie

De werkrelatie tijdens een coachsessie is op basis van gelijkwaardigheid. Beide partijen kunnen op elk gewenst moment een eventueel afgesproken traject beëindigen.

2. Van uw coach kunt u verwachten:

a. Deskundige begeleiding en ondersteuning bij uw ontwikkeling. Waar nodig kunnen in overleg met u andere deskundigen worden ingeschakeld;

b. Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling; geen enkele informatie wordt aan derden gegeven tenzij na uw goedkeuring. Uw coach houdt zich het recht voor collegiaal overleg te hebben i.h.k. van de eigen ontwikkeling (intervisie, supervisie) uiteraard geanonimiseerd.

3. Uw coach verwacht van u:

Het welslagen van uw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van uw eigen inzet. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling en voor het geven van de juiste informatie.

4. Ethische gedragscode, Klachtenreglement en Algemene Voorwaarden.

Uw coach is lid van een beroepsvereniging en houdt zich aan de regelementen van deze verenigingen. Indien u een klacht heeft over uw coach bespreekt u dit eerst met hem/haar. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met InBalansOnline.

5. Tarief en praktische zaken (bij particuliere afname)

Tarief

* Het tarief en de duur van de coachsessie kan per coach/therapeut verschillen. Wij volgen de tarieven die een coach/therapeut in zijn of haar eigen praktijk hanteert. De eerste factuur ontvangt u van InBalansOnline. Is de eerste sessie goed bevallen? Eventuele vervolgafspraken kunt u rechtstreeks met uw coach/therapeut afspreken.

* Tot uiterlijk 36 uur van tevoren kan een sessie kosteloos per mail worden geannuleerd. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij ‘no-show’ wordt het volledige bedrag gefactureerd.

 Wijze van betalen

Na aanmelding ontvangt u een factuur. Zogauw u deze heeft voldaan kan een sessie worden ingepland. 

 

IJmuiden, 20 november 2019

Irma heeft haar praktijk sinds 2007 gevestigd in de regio Haarlem. Zij is gespecialiseerd in stress & burn-out, relaties, zelfvertrouwen & grenzen stellen. Irma werkt als coach, trainer en psychosociaal therapeut. Daarnaast heeft ze in 2018 InBalansOnline opgericht.

Face to face sessies  Online sessies  Coffee met Coach  Retreats

Van stress naar rust en balans
De dynamiek in je relatie
Doorbreek je co-dependentie patronen
Op je Zelf vertrouwen

Sarah is integratief therapeut en gespecialiseerd in relatieverslaving, co-dependentie, verlatingsangst en bindingsangst. In de regio Utrecht heeft ze een  praktijk voor individuele sessies. Sarah geeft trainingen aan hulpverleners en organiseert inspiratiereizen in Griekenland over deze thematiek.

Online sessies  Retreats

Doorbreek je co-dependentiepatronen

Reinier is ACT coach en ondernemerscoach in de regio Haarlem en Utrecht. Hij heeft diverse eigen ondernemingen opgezet en ‘grootgebracht’, helpt beginnende ondernemers op weg en coacht ervaren ondernemers bij het maken van een volgende stap. Voor meerdere thema’s kun je bij hem terecht voor lifecoaching.

Face to face sessies  Coffee met Coach  Retreats

Van stress naar rust en balans
De dynamiek in je relatie

Gretha heeft haar praktijk sinds 2010 gevestigd in Zwolle. Gretha is begonnen als verpleegkundige en heeft zich middels verschillende functies en opleidingen ontwikkeld tot psychosociaal therapeut en re-integratiecoach. Gretha is deskundig op het gebied van hoofdpijn en stress.

 Online sessies

Van stress naar rust en balans
Op je Zelf vertrouwen

Simone heeft haar praktijk sinds 2016 in de regio Haarlem.
Ze is al jaren werkzaam in HR en heeft zich middels verschillende functies en opleidingen ontwikkeld tot teamadviseur en coach voor professionals. Ze is deskundig op het gebied van samenwerking, verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen.

Online sessies   Coffee met Coach

Van stress naar rust en balans
Op je Zelf vertrouwen

Coachingsvoorwaarden

Coachingsvoorwaarden

1. Een gelijkwaardige werkrelatie

De werkrelatie tijdens een coachsessie is op basis van gelijkwaardigheid. Beide partijen kunnen op elk gewenst moment een eventueel afgesproken traject beëindigen.

2. Van uw coach kunt u verwachten:

a. Deskundige begeleiding en ondersteuning bij uw ontwikkeling. Waar nodig kunnen in overleg met u andere deskundigen worden ingeschakeld;

b. Te allen tijde een vertrouwelijke behandeling; geen enkele informatie wordt aan derden gegeven tenzij na uw goedkeuring. Uw coach houdt zich het recht voor collegiaal overleg te hebben i.h.k. van de eigen ontwikkeling (intervisie, supervisie) uiteraard geanonimiseerd.

3. Uw coach verwacht van u:

Het welslagen van uw ontwikkelingstraject is in hoge mate afhankelijk van uw eigen inzet. U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen ontwikkeling en voor het geven van de juiste informatie.

4. Ethische gedragscode, Klachtenreglement en Algemene Voorwaarden.

Uw coach is lid van een beroepsvereniging en houdt zich aan de regelementen van deze verenigingen. Indien u een klacht heeft over uw coach bespreekt u dit eerst met hem/haar. Komt u er samen niet uit? Neem dan contact op met InBalansOnline.

5. Tarief en praktische zaken (bij particuliere afname)

Tarief

* Het tarief en de duur van de coachsessie kan per coach/therapeut verschillen. Wij volgen de tarieven die een coach/therapeut in zijn of haar eigen praktijk hanteert. De eerste factuur ontvangt u van InBalansOnline. Is de eerste sessie goed bevallen? Eventuele vervolgafspraken kunt u rechtstreeks met uw coach/therapeut afspreken.

* Tot uiterlijk 36 uur van tevoren kan een sessie kosteloos per mail worden geannuleerd. Daarna wordt 50% van het tarief in rekening gebracht. Bij ‘no-show’ wordt het volledige bedrag gefactureerd.

 Wijze van betalen

Na aanmelding ontvangt u een factuur. Zogauw u deze heeft voldaan kan een sessie worden ingepland. 

 

IJmuiden, 20 november 2019