Aanmelding retreat

Wat leuk dat je mee gaat! Ook wij hebben er zin in en kijken er naar uit!
Hieronder vul je je aanmelding in, deze is nog vrijblijvend. Lees alvast de algemene voorwaarden onder aan deze pagina.
Zogauw wij je aanmelding hebben ontvangen nemen wij contact met je op. 

Heb je nog vragen? Neem dan hier contact met ons op 
of bel 06 107 29 567

Aanmelding retreat

 

Ik ben geen robot

Algemene voorwaarden
 1. Aanmelding en intake
  Je aanmelding is nog vrijblijvend. Wij nemen contact met je op om eventuele eerste vragen te beantwoorden. Vervolgens maken we een afspraak voor een persoonlijke intake. 
 2. Aanbetaling
  Zogauw wij de aanbetaling van 30% hebben ontvangen is je plek gereserveerd. 
 3. Afrondende betaling
  Het gehele bedrag dient uiterlijk 30 dagen vóór vertrek te zijn overgemaakt. Je ontvangt hiervoor een factuur uiterlijk 6 weken voor de vertrekdatum.
 4. Annuleren binnen 7 dagen na aanbetaling
  Nadat we je aanbetaling hebben ontvangen, heb je het recht om de koop binnen 7 dagen te ontbinden zonder opgave van redenen. Daarna gelden de onderstaande annuleringsvoorwaarden.
 5. Bij annulering door de deelnemer zijn de volgende bedragen verschuldigd:
  Tot 30 dagen voor vertrek betaal je bij annulering 30% van de reissom. Dit is het bedrag van je aanbetaling. Je ontvangt geen nieuwe factuur, de aanmeldkosten worden níet geretourneerd.
  Tussen de 30e dag en de 14e dag voor vertrek betaal je bij annulering 60% van de reissom. Indien je het gehele bedrag reeds hebt overgemaakt zullen wij 30% van de reissom binnen 7 dagen terugstorten.
  Bij annulering binnen 14 dagen voor vertrek: 100% van de reissom
  a. Om misverstanden te voorkomen dient het annuleren van de reisovereenkomst per aangetekend schrijven voorzien van handtekening te geschieden.
  b. Indien bij annulering deelnemer een plaatsvervanger aandraagt, of InBalansOnline kan een deelnemer plaatsen vanaf de wachtlijst wordt de reissom minus € 150 intake- en administratiekosten teruggestort.
 6. Annulering door InBalansOnline
  InBalansOnline heeft het recht om bij gewichtige omstandigheden een reis te annuleren. De aansprakelijkheid beperkt zich tot het terugstorten van de hoofdsom.  Indien mogelijk wordt u een alternatief aangeboden.
 7. Vervanging van begeleider(s)
  InBalansOnline heeft het recht om bij gewichtige omstandigheden één of meer vervangende begeleiders in te zetten om annulering van de retreat te voorkomen. Uiteraard zal het niveau en de achtergrond van de vervangende begeleider(s) zoveel aansluiten bij het programma. De inhoud van het programma wordt overgedragen.
 8. Aansprakelijkheid begeleiding
  InBalansOnline en de begeleiders van de retreat kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel (fysiek noch materieel) ontstaan tijdens de retreat. Deelnemers zijn ten alle tijden zelf verantwoordelijk.
 9. Aansprakelijkheid deelnemers
  Eventuele materiele schade op locatie gemaakt door een deelnemer kan op de deelnemer worden verhaald.
 10. Reis- en annuleringsverzekering
  Informeer bij je reis- en annuleringsverzekering of ze uitkeren bij calamiteiten en annuleringen inzake retreats in het buitenland. InBalansOnline en/of de begeleiders van de retreats zijn niet aansprakelijk als blijkt dat je niet of niet optimaal bent verzekerd.