Privacyverklaring

InBalansOnline privacyverklaring

 Juni 2020

Wij zijn InBalansOnline. Een platform voor online trainingen met de thema’s stress, relaties en zelfvertrouwen gemaakt door opleiders, trainers, therapeuten en coaches. InBalansOnline maakt deel uit van het bedrijf van InVelsenCoaching: www.invelsencoaching.nl KVK 34310916 gevestigd in IJmuiden.

Ons website-adres is: www.inbalans.online Je kunt ons bereiken via info@test-inbalans.nl.109-237-221-16.ditistest.nl.

 De kerngroep van InBalansOnline bestaat uit de oprichtster en initiatiefneemster, InBalansCoaches, inhoudelijk experts en ambassadeurs. De mate van toegang tot jouw persoonsgegevens zijn enkel voor het kunnen uitvoeren van hun dienstverlening. Zij verwerken ieder voor zich namens InBalansOnline deze gegevens op de manier die in deze verklaring staat omschreven.

 

Voor wie geldt deze privacy verklaring?

Deze privacyverklaring is van toepassing op:

 • Deelnemers aan online trainingen, workshops/trainingen, retreats.
 • Dienstverleners die verbonden zijn of samen werken met InBalansOnline.
 • Andere personen met wie InBalansOnline contact heeft.
 • Bezoekers van de website.
 • Mensen van wie wij op een andere manier persoonsgegevens verwerken.

Welke gegevens bewaren wij en waarom?

 • Van onze deelnemers verwerken wij NAW-gegevens, mailadressen, betaalgegevens, of andere persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. Dat doen wij in onze rol als coach, ambassadeur, trainer, inhoudelijk expert. Omdat het nodig is ons werk goed te kunnen doen. De persoonsgegevens die wij via webformulieren stellen vraagt alleen om gegevens die nodig zijn voor een goede dienstverlening.
 • Van InBalansCoaches, ambassadeurs, inhoudelijk experts die samenwerken met InBalansOnline verwerken wij NAW-gegevens, mailadressen, betaalgegevens, of andere persoonsgegevens die je ons toevertrouwt. Dat doen wij om ons werk goed te kunnen doen.
 • Van andere personen bewaren wij gegevens om contact te kunnen opnemen. Bijvoorbeeld naam, mailadres en telefoonnummer.

Waar en hoe bewaren wij jouw gegevens?

 • Als je je inschrijft voor een online training, maak je een account aan in de website en administratie van InBalansOnline. Op deze lijst staan je gebruikersnaam, NAW gegevens en mailadres. Bij een online training ontvangt InBalansOnline een melding als je een hoofdstuk hebt afgerond om de dienstverlening rond het versturen van het InBalansAlbum en toebehoren te kunnen uitvoeren.
 • Indien je extra begeleiding aangeeft ontvangt de InBalansCoach of trainer voor ons een deelnemerslijst via e-mail. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de manier waarop de InBalansCoach of trainer omgaat met jouw persoonsgegevens. Daartoe verwijzen wij naar de privacyverklaring van de betreffende begeleider. Natuurlijk hebben wij de trainers wel gewezen op hun plicht om zich te houden aan de AVG.

 

Soms maken wij gebruik van andere partijen.

Website

Onze website www.inbalans.online staat op de servers van HostNet. Onze e-mailservice loopt via HostNet.

Mollie

Wij bieden de mogelijkheid om te betalen via Mollie. Mollie verwerkt jouw persoonsgegevens, zoals bankrekeningnummer en IP-adres. Dat doet Mollie om de betaling te kunnen verwerken. Wij hebben geen verwerkersovereenkomst met Mollie omdat Mollie niet in opdracht van ons werkt. Mollie heeft een eigen Privacyverklaring. Die kun je hier lezen: https://www.mollie.com/nl/privacy

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?

 • Wij bewaren jouw gegevens, zoals inschrijving voor een training, vijf jaar vanaf afsluiten van een dossier of training.
 • Deze termijn verlengen wij naar maximaal twintig jaar in gevallen waarin onze aansprakelijkheid ter discussie staat.
 • Verder bewaren wij administratieve gegevens standaard zeven jaar.
 • Mollie bewaart jouw gegevens niet langer dan nodig is, maar maximaal vijf jaar.

Beveiliging

Jouw persoonsgegevens worden voornamelijk beheerd in de eerdergenoemde systemen en software. Jouw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk via deze software en zijn beveiligd met een wachtwoord. Alle apparaten die wij gebruiken om jouw gegevens te openen zijn zelf ook vergrendeld met een wachtwoord.

Onze website & cookies

Je bezoek aan onze website is beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat jouw verbinding met de website privé is. Je herkent deze beveiliging aan het slotje voor de URL.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestandje dat op de harde schijf van je computer, laptop, smartphone of tablet wordt geplaatst als je onze website bezoekt. Wij plaatsen zelf geen cookies. Maar wij staan wel toe dat andere partijen cookies plaatsen. Wij hebben namelijk meerdere links naar websites van anderen, zoals Mollie en LinkedIn. Over de inhoud van die websites hebben wij geen controle. Deze websites kunnen data over jou verzamelen, cookies plaatsen etc.

Wijziging privacyverklaring

Als wij in de toekomst iets veranderen aan deze verklaring, vind je dat terug op onze website. De nieuwste informatie is steeds op onze samenwerking van toepassing.

Bezwaar of meer informatie?

Je kunt bij ons je gegevens inzien, en vragen om aanpassing of verwijdering. Als je daarna niet tevreden bent over de manier waarop wij met jouw gegevens omga, kun je een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.