Vraag? info@inbalans.online             Online trainingen            Betrokken coaches

heb je een vraag? Info@inbalans.online

Stap 7.2 Samenvatting

R

De dramadriehoek geeft de verstrikking weer tussen twee personen als ze in de rol van redder, slachtoffer en/of aanklager stappen. De gouden driehoek laat zien hoe je deze verstrikking kunt loslaten.

R

In de rol van de redder ben je niet in contact met je eigen gevoelens en behoeftes, maar ben je gericht op het lijden en/of tekortkomingen van de ander. Je neemt verantwoordelijkheden over en geeft ongevraagd advies.

R

In de rol van slachtoffer leg je de verantwoordelijkheid over je gevoelens en behoeftes buiten jezelf. Je hebt een passieve en afwachtende houding ten opzichte van je eigen handelen.

R

Zowel het slachtoffer als de redder kunnen in de rol van aanklager stappen. De redder wordt raakt teleurgesteld en/of boos als goedbedoelde adviezen niet worden opgevolgd en het slachtoffer niet veranderd. Het slachtoffer doet in de aanklagersrol (onbewust) een appél op het schuldgevoel van de redder of wordt boos over de bemoeienissen van de redder.

N

TIP1 voor ‘de redder’: Leer omgaan met schuldgevoel, teleurstelling en irritatie en richt je op je eigen proces.

N

TIP2 voor ‘de redder’: Ga náást de ander staan in plaats van er boven of tegenover.

N

TIP1 voor ‘het slachtoffer’: Stel een grens naar de ander bij ongevraagd advies of kritiek.

N

TIP2 voor ‘het slachtoffer’: Neem de regie over je problemen, gevoelens en behoeftes en stel een concrete hulpvraag als je even niet weet hoe het verder moet.