Stap 2.2 Samenvatting

R

Een gezonde relatie is gelijkwaardig en er heerst rust. Je voelt verbinding en er is een goede balans tussen nabijheid en autonomie. Je bent ondersteunend naar elkaar, toegankelijk en betrokken. Een relatie hoort veilig te voelen.

R

Een relatie wordt ongezond als je je rot blijft voelen, de ander blijvend wilt veranderen. Je kunt ook in een vicieuze cirkel zijn beland waarin ruzies, onderhuidse spanningen, het vermijden van onderwerpen de boventoon voeren. 

R

Je kunt de relatie verbeteren door te durven kijken naar jouw aandeel in jullie dynamiek. Onder dynamiek verstaan we de energie die er tussen twee personen heerst. Dat kan alles zijn: liefdevol, agressief, vrolijk of juist stil.

R

Vanuit je volwassen deel heb je positieve emoties en gedachten en vertoon je functioneel gedrag. Als je geraakt wordt in een kinddeel kun je in een overlevingstrategie schieten, oftewel: disfunctioneel en soms destructief gedrag.

N

TIP1: Richt de aandacht op je eigen ontwikkeling.

N

TIP2: Probeer je partner niet te veranderen.

N

TIP2: Leer zonder oordeel de dynamiek in je relatie waar te nemen en kijk wat jóuw aandeel is.