Vraag? info@inbalans.online             Online trainingen            Betrokken coaches

heb je een vraag? Info@inbalans.online

Stap 7.2 Samenvatting

R

De dramadriehoek geeft de verstrikking weer tussen twee personen als ze in de rol van redder, slachtoffer en/of aanklager stappen. De gouden driehoek laat zien hoe je deze verstrikking kunt loslaten.

R

In de rol van de redder ben je niet in contact met je eigen gevoelens en behoeftes, maar ben je gericht op het lijden en/of de tekortkomingen van de ander. Je neemt verantwoordelijkheden over en geeft ongevraagd advies.

R

In de rol van slachtoffer leg je de verantwoordelijkheid over je gevoelens en activiteiten buiten jezelf. Je hebt een passieve en afwachtende houding ten opzichte van je eigen handelen. 

R

Zowel slachtoffer als redder kunnen in de rol van aanklager stappen. De redder wordt boos als goedbedoelde adviezen niet worden opgevolgd of als het slachtoffer niet verandert. Het slachtoffer doet in de aanklagersrol (onbewust) een appèl op het schuldgevoel van de redder of wordt boos over de bemoeienissen van de redder.

N

TIP1 voor ‘de redder’: Leer omgaan met schuldgevoel of irritatie en richt je op je eigen proces.

N

TIP2 voor ‘de redder’: Ga náást je partner staan in plaats van er boven of tegenover.

N

TIP1 voor ‘het slachtoffer’: Stel een grens naar je partner bij ongevraagd advies of kritiek. 

N

TIP2 voor ‘het slachtoffer’: Neem de regie over je eigen zaken en stel een concrete hulpvraag als je even niet weet hoe het verder moet.