Vraag? info@inbalans.online             Online trainingen            Betrokken coaches

heb je een vraag? Info@inbalans.online

Stap 9.2 Samenvatting

R

Een (kern)waarde is dat wat je écht belangrijk vindt in het leven. Deze persoonlijke waarden kunnen je houvast bieden, ze geven je richting in je leven te vergelijkbaar met een kompas.

R

Leef je niet naar je (kern)waarden, of hebben deze geen plek binnen je relatie dan kan dat ontevredenheid of stress veroorzaken.

R

Binnen een relatie heb je gezamenlijke waarden en individuele, persoonlijke waarden. De gezamenlijke waarden zorgen voor verbinding en de individuele waarden bevorderen autonomie. Beide mogen een plek hebben binnen jullie relatie. 

R

TIP1: Hebben jullie botsende waarden, tegengestelde waarden? Dan is het belangrijk te onderzoeken voor wie de waarde het sterkst is, of er een middenweg is en of er tijdens een ‘onderhandeling’ consessies nodig zijn. 

R

TIP1: Onderzoek of je waarden écht van jou zijn. Of zijn ze eigenlijk van je ouders, de maatschappij?